6 lipca o 7:20 na głównym wierzchołku zameldowali się Jacek Struk i Rafał Wiącek, a chwilę po nich, o 7:45 Janusz Smoleń wraz z Michałem Lojem. Serdecznie gratulujemy!