BluEmu Sp. z o.o. jest oficjalnym polskim turoperatorem z uprawnieniami na cały świat.

Jako biuro podróży jesteśmy wpisani do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem Z/21/2019. Wpis poparty jest gwarancją ubezpieczeniową organizatorów turystyki, wydaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Poniżej mogą Państwo pobrać Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez BluEmu sp. z o.o. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , którymi objęci są uczestnicy imprez turystycznych oraz szkoleń organizowanych przez BluEmu sp. z o.o., a także karty informacyjne produktów ubezpieczeniowych.

OWU BluEmu

Ogólne warunki Ubezpieczenia Kontynenty UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Karta informacyjna ubezpieczenia – koszty leczenia

Karta informacyjna ubezpieczenia – rezygnacje