Bartosz Piekaruś

Międzynarodowy przewodnik górski UIMLA. Jego specjalnością jest Wschód, szczególnie były Blok Wschodni, a także Afryka. W BluEmu prowadzi wyprawy przede wszystkim na kontynent afrykański. Szkoli także z turystyki wysokogórskiej oraz bezpieczeństwa lawinowego. Pochodzi ze Śląska.